Aktualności

Od dnia 10.06.2015 siedziba spółki przeniesiona na ulicę Zbożową 4, 70-653 Szczecin . Na ulicy Kujota pozostaje oddział Biura Portowego. Lokalizacja w zakładce kontakt

Data rozpoczęcia działalności : 01. lipca 1995 r.

Członek : PZSM -Polskiego Związku Spedytorów Międzynarodowych od 1995r.FIATA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Spedytorów od 1995 r.Związek Polskich Armatorów Śródlądowych - od 1998 r.

KRS: 0000140246

Kapitał zakładowy: 550.000 zł

Zakres prowadzonej działalności :
  • usługi logistyczne w zakresie transportu ładunków, informacja i kalkulacja kosztów transportu po konkurencyjnych cenach,
  • kompleksowa spedycja międzynarodowa towarów w transporcie lądowym ( kolejowym i samochodowym ), morskim i śródlądowym na terenie Polski, Europy i świata;
  • frachtowanie ładunków w transporcie morskim do Polski i krajów Europy i Świata,
  • frachtowanie ładunków w barkowym transporcie śródlądowym z Polski do krajów Europy i z krajów Europy do Polski;
  • kompleksowa obsługa agencyjna statków morskich zawijających do polskich portów morskich;
  • świadczenie usług w transporcie barkowym własnym taborem;
  • świadczenie usług sortowania węgla i koksu

Rentrans Cargo Sp. z o.o., Ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Kapitał zakładowy: 550.000 zł, KRS: 0000140246, Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS,  Regon: 810743702, NIP: 852-10-22-830. Pracujemy wyłącznie na podstawie najnowszych wydań Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS), oraz Szczególnych warunków spedycyjnych. (dokumenty dostępne na naszej stronie internetowej).