Aktualności

UWAGA!   
z dniem 21.11.2016 biuro w Gdyni zostaje przeniesione na adres: ul. Polska 13 A,
81-339 Gdynia.
Aktualne dane kontaktowe w zakładce "Oddziały".

 

 

 

RENTRANS CARGO sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, KRS: 0000140246 (Spółka), w związku z obwieszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44/2017 (5181) z dnia 3 marca 2017 r., o zamiarze zbycia wierzytelności przysługującej Spółce, wobec RCT sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie, KRS: 0000178521, wynikającą z weksla własnego, na kwotę 4.294.514,77 zł, ustala niniejsze Warunki przetargu.
Przetarg jest prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, składającego się z ustnego przetargu ofertowego, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz niniejszych Warunkach przetargu..

 Warunki przetargu sprzedaży wierzytelności