PORT KOŁOBRZEG

Rentrans Cargo Sp. z o.o. jako obecny dzierżawca/wyłączny operator w porcie Kołobrzeg oferuje usługi w zakresie przeładunków i składowania towarów masowych, drobnicowych oraz zbóż zarówno w imporcie jak i w eksporcie.
Do portu mogą zawijać statki o następujących parametrach:

Długość: max 85m
Szerokość: max 13m
Zanurzenie: max 4,60m

Na nabrzeżu Węglowym obsługiwane są statki o długości max 100m i zanurzeniu max 5,5m.


Potencjał magazynowy w porcie Kołobrzeg:
4 magazyny kryte o łącznej powierzchni 6470m2
40.000m2 utwardzonych placów składowych
2 elewatory zbożowe o pojemności max 5900 ton zbóż i pasz


Rodzaje ładunków obecnie obsługiwanych w porcie Kołobrzeg:

ładunki masowe luzem: torf, wapno rolnicze, nawozy luzem, pelety drzewne, kruszywa budowlane, węgiel, fosforan paszowy
ładunki drobnicowe: ładunki spaletyzowane, ładunki w big-bagach, bloki granitowe, brykiety drzewne, dolomity, talki, kostka granitowa, produkty i półwyroby stalowe
zboża: wszystkie rodzaje zbóż twardych, nasion oleistych, śruty sojowej itd.

Obsługa innych rodzajów ładunków do wcześniejszego uzgodnienia.

Dostawa i odbiór ładunków mozliwe transportem kolejowym i samochodowym 

 

Dane teleadresowe:

Rentrans Cargo Sp. Z o.o.
Ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg

Kierownik ds Eksploatacyjnych i Handlowych

Bernadeta Ziobro
tel. 094 7110 120 
fax 094 7110 121
e-mail: portkolobrzeg@rentrans.com.pl


Dyrektor
Henryk Łepek 
tel. 094 7110 118 
e-mail: hlepek@rentrans.com.pl

Dział sprzedaży
Magdalena Spieler-Janicka
tel. 091 4257 336
email:  
mspieler@rentrans.com.pl