Aktualności

UWAGA!   
z dniem 21.11.2016 biuro w Gdyni zostaje przeniesione na adres: ul. Polska 13 A,
81-339 Gdynia.
Aktualne dane kontaktowe w zakładce "Oddziały".

 

 

 

Rodzaje towarów w obsłudze spedycyjnej :

  • Towary drobnicowe w tym : wyroby stalowe z hut polskich i zagranicznych w eksporcie, imporcie i tranzycie przez Polskę, papier w rolach w eksporcie ,tranzycie i imporcie, inne; * Towary masowe : węgiel z kopalń polskich oraz w imporcie i tranzycie, koks o różnorodnej granulacji z polskich koksowni oraz w imporcie i tranzycie, kruszywa w eksporcie i imporcie, złom w eksporcie i tranzycie , pak smołowy w tranzycie, zendra w tranzycie, magnezyty, andaluzyty, boksyty, rudy etc.

  • Ładunki w kontenerach

  • Konstrukcje i ładunki ponadgabarytowe

  • Inne ładunki na życzenie klienta.


Świadczymy usługi w zakresie :

  • Logistyka transportu wszelkiego typu ładunków ( zróżnicowane metody transportu i przeładunku o zasięgu ogólnopolskim , europejskim oraz światowym)

  • Organizacja przeładunku wszelkiego typu ładunków w portach polskich zarówno morskich jak i rzecznych , na terminalach kolejowych , przejściach granicznych itp.

  • Organizacja transportu rzecznego

  • Organizacja składowania towarów w polskich portach morskich , składowanie towarów masowych na własnych lub podnajmowanych placach składowych w różnych lokalizacjach

  • Organizacja formalności celnych

 

 

Wszelkiego rodzaju inne kwestie powiązane z transportem i logistyką min organizacja kontroli wszelkiego typu ładunków ( kontrole ilościowe, jakościowe , ustalanie wagi towaru na podstawie zanurzenia statku/barki , ważenie/tarowanie wagonów oraz samochodów itp. )

Kontakt :

Dyrektor : Dariusz Buda - tel. (+48) 91 4257304
Biuro Portowe w Szczecinie: Rajmund Nowak tel. (+48) 91 4308345

Spedytorzy :

Grażyna Milewska tel. (+48) 91 4257307
Małgorzata Boruch tel. (+48) 91 4257308
Dorota Zawadzka  tel. (+48) 91 4257309
Anita Oleś tel. (+48) 91 4257310
Artur Rokoszewski tel. (+48) 91 4257313
Magdalena Spieler-Janicka tel. (+48) 91 4257336
Magdalena Tomczak (+48) 91 4257396